محصولات

زعفران پوشال معمولی

مشخصات محصول:

دارای کلاله متوسط همراه با خامه مادگی گیاه زعفران 3 میلیمتر خامه، کلاله متوسط بدون رگهای سیاه به رنگ قرمز روشن و طول 30 الی25 میلی متر ،انحراف کلاله متوسط، دارای 80٪ کلاف ، میزان شکستگی3٪