مراکز خرید

استان خراسان رضوی - تربت حیدریه

مرکز خرید شماره دو

تلفن: 3433-051
فکس: 3433-051
تربت حیدریه - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک 6