مراکز خرید

استان خراسان رضوی - تربت حیدریه

مرکز خرید شماره دو

تلفن: 52273614-051
فکس: 52273616-051
تربت حیدریه - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک 6