خدمات

الف – خرید توافقی زعفران

زعفران به نرخ مصوب در 7 گرید از کشاورزان خریداری می گردد. از هر محموله بین 500 گرم تا 4000 گرم، 5 گرم بابت نمونه آزمایش برداشته می شود. در این طرح هزینه آزمایش از کشاورز دریافت نمی گردد. با توجه به صادراتی بودن محصول زعفران، نرخ خرید،به صورت آنلاین در وبسایت، کانال تلگرام و تابلو قیمت با پایه نرخ دلار به همراه تبدیل به نرخ ریال میباشد ، و بعد از تایید نتیجه آزمایش که پس از ۳ ساعت از زمان تحویل محصول انجام می‌شود به حساب فروشنده واریز می‌گردد. آن دسته از کشاورزانی که طی ساعات 7 الی 10 صبح فرایند تحویل زعفران رو انجام دهند و مشکلی در نتیجه آزمایش وجود نداشته باشد، در همان روز، مبلغ فروش به حسابشان واریز خواهد شد. آن دسته از کشاورزانی که بعد از ساعت 10 صبح فرایند تحویل زعفران رو انجام دهند با تایید نتیجه آزمایش، مبلغ فروش در صبح روز کاری بعد به حسابشان واریز میگردد. اگر نمونه زعفران در نتیجه آزمایش تایید نشود، محصول دریافت شده از انبار قرنطینه در همان روز تحویل فروشنده خواهد شد.


ب - سپرده کالایی زعفران

در این خدمت وزن تحویل از کشاورز حداقل 500 گرم می باشد. مقدار 5 گرم از هر محموله 500 تا 4000 گرمی بابت نمونه آزمایش زعفران برداشته می شود، بابت هر نمونه آزمایشگاه مبلغ 3،488،000 ریال با احتساب ارزش افزوده از کشاورز دریافت می شود. بعد از نتیجه آزمایش مقدار زعفران دریافت شده سپرده کالایی می شود و در صورت عدم تایید آزمایشگاه زعفران به کشاورز برگردانده می شود. کشاورزانی که کد بورس ندارند کارگزار مستقر در شعبه جهت اخذ کد بورس اقدام می نماید.هزینه انبارداری در این طرح 15 ریال به ازای هر گرم به صورت روزانه محاسبه می گردد.


ج - صندوق امانت زعفران

فرآیند این طرح همانند سپرده کالایی زعفران می باشد با این تفاوت که هرموقع کشاورز بخواهد می تواند حواله خروج صادر نماید. و همان زعفران خود را بعد از پرداخت هزینه انبار داری دریافت نماید.


د - پرداخت وام به پشتوانه توثیق زعفران

در این طرح کشاورز می تواند زعفران خود را در انبارهای شرکت طلای سرخ ایرانیان توثیق نماید و به پشتوانه این توثیق از بانک عامل با 18 درصد سود بانکی و نهایتا با سررسید 9 ماهه به ارزش 70 درصد قیمت زعفران تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ریال دریافت نماید. بعد از تسویه حساب کامل با بانک، کشاورز می تواند زعفران خودش را بعد از پرداخت هزینه انبارداری تحویل گیرد. جهت استفاده از این طرح مجوز از جهاد کشاورزی و یا نظام صنفی بایستی ارائه گردد. هزینه انبارداری مبلغ 15 ریال به ازای هر گرم به صورت روزانه محاسبه می گردد. بابت هزینه آزمایش مبلغ 3،488،000 ریال با احتساب ارزش افزوده در ازای هر نمونه دریافت می شود. از هر محموله که بین 500 گرم تا 4000 گرم مقدار5 گرم نمونه جهت آزمون برداشته می شود.