مراکز خرید

استان خراسان رضوی - مشهد

مرکز خرید شماره یک

تلفن: 35428100-051
فکس: 35427100-051
مشهد - شهرک صنعتی طوس - فاز یک - بلوار صنعت - خوشه صنعتی بین المللی زعفران - واحد 804