محصولات

زعفران پوشال مرغوب درجه1

مشخصات محصول:

دارای کلاله همراه با قسمتی از خامه مادگی گیاه زعفران 2 میلیمتر خامه، کلاله متوسط بدون رگهای سیاه به رنگ قرمز روشن و طول 30 الی25 میلی متر ، انحراف کلاله کم ،دارای 80٪ کلاف ، میزان شکستگی1٪