محصولات

زعفران پوشال مرغوب درجه2

مشخصات محصول:

دارای کلاله همراه با قسمتی از خامه مادگی گیاه زعفران 3 میلیمتر خامه، کلاله متوسط بدون رگهای سیاه به رنگ قرمز روشن و طول 30 الی25 میلی متر ،انحراف کلاله متوسط، دارای 80٪ کلاف ، میزان شکستگی2٪